Zelf arresteren

U mag zelf een dader aanhouden. Dit valt onder het zogenaamde ‘burgerarrest’. Vroeger kwamen burgerarrestaties vaker voor dan tegenwoordig. Nu is men geneigd om alles aan de politie over te laten’. Daardoor heerst vaak ten onrechte de opvatting dat criminaliteit een probleem van de politie is, terwijl het een maatschappelijk probleem is. Het beste is om criminaliteit gezamenlijk aan te pakken. En als burgers en politie intensiever samenwerken, dan geeft dat gegarandeerd goede resultaten.

In het Burgerlijk Wetboek en op de website van het openbaar ministerie staat beschreven wat burgers mogen en kunnen doen als zij getuige zijn van een misdrijf. Volgens de letter van de wet mag een burger dus niet meer doen dan nodig is om te voorkomen dat de dader er vandoor gaat. U begrijpt dat een streng ‘Blijf zitten!’ meestal niet volstaat. Daarom mag u dwang uitoefenen om de dader onder controle te houden. Blijf in dat geval koel en reageer nooit uw woede of frustraties af op een dader. U heeft ‘m immers al te pakken! Wat wel en niet mag bij een burgerarrest, staat als volgt omschreven:

Wat mag een burger bij een aanhouding op heterdaad?

Mag een burger die getuige is van een misdrijf de verdachte aanhouden? Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking op heterdaad iedereen bevoegd een verdachte aan te houden. De aangehoudene moet wel ‘onverwijld’ (= zo snel mogelijk) aan de politie worden overgedragen. Er zijn echter nog wat eisen en voorwaarden voor een zogeheten burgerarrest. Zo moet de aangehoudene ‘onverwijld’ aan de politie
lees volledige tekst