Moderne communicatiemiddelen

Bijna iedereen draagt wel een telefoon bij zich waarmee je kan bellen, sms'en, e-mailen, fotograferen, of filmen. En bellen natuurlijk! Met deze middelen kunt u de politie helpen bij het arresteren van daders. Over een slim gebruik van deze modernen communicatiemiddelen loopt een aantal projecten in andere politieregio's. Daar hoort u binnenkort zeker meer van.

Friesland is de eerste provincie waar dit jaar Burgernet wordt gestart. Burgernet is een samenwerking tussen burgers en politie bij heterdaadsituaties, misdrijven en vermissingen. Zodra zich een dergelijke situatie voordoet, krijgen burgers telefonisch een bericht van de politie. Er wordt ze dan gevraagd uit te kijken naar personen die aan een bepaald signalement voldoen, en/of naar vervoermiddelen waarmee de daders zijn gevlucht. Op die manier werken politie en burgers samen aan een veilige leefomgeving waarbij techniek een centrale rol speelt. Alle mensen die betrokken zijn bij Burgernet, krijgen na afloop van iedere actie te horen wat de afloop is.

Door gebruik te maken van deze communicatiemiddelen en door de medewerking van waakzame burgers, sluit het net zich dus snel om de daders. Meer informatie hierover vindt u op www.burgernet.nl.