1-1-2 in heel Europa

Het nummer 1-1-2 is van kracht in de hele Europese Unie. Wie binnen de EU reist, hoeft dus geen nieuwe alarmnummers te onthouden. Ook binnen de EU wordt 1-1-2 gebruikt voor het alarmeren van politie en/of hulpverleningsdiensten zodra spoed is geboden. In dat geval kunt u zich beste verstaanbaar maken in de taal van het land vanwaar u belt, maar over het algemeen kunnen u de mensen van de alarmcentrale ook in het Engels aanspreken.
Kijk ook op www.112sos.nl/achtergrond