Tips voor getuigen

Niet iedereen is in staat om kordaat op te treden als hij getuige is van een misdrijf. Sommige mensen zijn met stomheid geslagen zijn bang om erbij betrokken te raken en anderen vinden dat het niet hun pakkie-an is. Voor diegenen die wel in staat zijn iets te doen, hebben we enkele dingen op een rijtje gezet die je wel en niet moet doen.

Wat u wel en niet moet doen als u getuige bent van een misdrijf:

  • Wel doen
  • Politie alarmeren via 1-1-2
  • Omstanders vragen te helpen
  • Dader(s) volgen op veilige afstand
  • Alleen of met omstanders de dader aanhouden en onder controle houden aangaan totdat de politie er is

  • Niet doen
  • Breng uzelf nooit onnodig in gevaar
  • Probeer geen held te spelen
  • Uw woede of frustratie afreageren op een (van de) dader(s)
  • Een conflict of discussie met de dader