Als elke seconde telt

De campagne ‘1-1-2, daar pak je ook daders mee’ moet verduidelijken dat het nummer ook is bedoeld om daders ‘op heterdaad’ te pakken. Want bij dit soort meldingen telt iedere seconde! Dus bel 1-1-2 als u een misdrijf ziet en stuur snel de politie achter de daders aan! Helaas weten nog te weinig mensen dit.

Grotere pakkans

Onderzoek heeft aangetoond dat slechts één op de negen mensen direct 1-1-2 belt als hij getuige is van een misdrijf. U begrijpt dat dit veel vaker moet. Waarschijnlijk denken veel mensen dat ze ‘dat andere nummer’ moeten bellen: 0900-8844. Echter, dat nummer is bedoeld voor situaties die geen spoed hebben, maar waarbij wel de politie nodig is.
Dat de pakkans van daders groter is na een melding via 1-1-2 heeft een ook een technische reden. Wie 0900-8844 belt, belt in feite een servicenummer. Als de dienstdoende telefonist hoort dat het om een spoedeisende situatie gaat, wordt uw melding doorgegeven aan de meldkamer. Hierbij kúnnen dus kostbare seconden verloren gaan. Een melding via 1-1-2 komt direct bij de meldkamer binnen en die staat rechtstreeks in contact met de surveillanten. Hierdoor is de pakkans natuurlijk veel groter! Want hoe minder tijd er zit tussen het misdrijf en het inschakelen van de politie, hoe makkelijker het wordt de dader(s) in de kraag te vatten.

1-1-2 en het misverstand

Over het juiste gebruik van nummer 1-1-2 zijn dus nogal wat misverstanden. Onthoud dat het nummer is bedoeld voor alle spoedeisende situaties. Dus als u iemand een wipkip ziet vernielen, mag u 1-1-2 bellen.

Helaas zit het bij veel mensen toch anders tussen de oren. Namelijk dat het nummer uitsluitend is bedoeld om hulpinstanties als ambulance en brandweer te alarmeren. Niet zo vreemd, want destijds heeft de campagne ‘1-1-2 daar red je levens mee’ duidelijk de nadruk daarop gelegd. De volledige boodschap - namelijk 1-1-2 als elke seconde telt – komt daarmee niet helemaal goed uit de verf.

1-1-2 en dan?

Stel u ziet iemand een fiets stelen. Wat kunt u dan het beste doen? Allereerst 1-1-2 bellen. Vertel wat u hebt gezien, hoe de dader of daders er uitzien en in welke richting ze zich begeven. Hoe sneller en gedetailleerder deze informatie bij ons binnenkomt, des te groter de kans dat we de dader(s) op heterdaad kunnen pakken.
Wellicht kunt u ze na uw melding op veilige afstand volgen om ons te blijven informeren totdat wij het van u overnemen. Ook dit soort medewerking van burgers is zeer welkom!
Mocht u staat zijn de dader zelf - of met de hulp van omstanders - aan te houden, dan mag dat. Het is wettelijk toegestaan de dader te arresteren en onder controle te houden totdat de politie er is.

link naar eigenhandig optreden
link naar tekst ‘Zelf arresteren’

Wat is heterdaad?

In principe betrapt u iemand op heterdaad tijdens of vlak na het plegen van een strafbaar feit. Voorbeelden van misdrijven die vaak ‘in het openbaar’ worden gepleegd zijn:
  • - vandalisme: het vernielen van vervoermiddelen die van een ander zijn
      (fietsen, auto’s, scooters etc), bushokjes, verkeersborden, straatmeubilair   (lantaarnpalen, bankjes, vuilnisbakken etc.) pinautomaten.
  • - diefstal: uit winkels, auto’s, straatroof (tasjesdieven), inbraak
  • - geweld: vechtpartijen, intimidatie, bedreiging, mishandeling
  • - verkeersmisdrijf: aanrijding waarbij de dader doorrijdt
Kijk ook eens op www.112sos.nl/spoedeisende
voor meer duidelijkheid over het wel en niet bellen van 1-1-2.